ORDIN nr. 5.720 din 20 octombrie 2009
privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 3 noiembrie 2009  În baza prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
  ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.770/1998 privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 bis din 13 iulie 1998.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 4

  Direcţia generală formare continuă din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, instituţiile de învăţământ - centre de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  p. Ministrul educaţiei,
  cercetării şi inovării, interimar,
  Cătălin Ovidiu Baba,
  secretar de stat
  Bucureşti, 20 octombrie 2009.
  Nr. 5.720.


  Anexă

  METODOLOGIE 20/10/2009