HOTĂRÂRE nr. 546 din 30 iulie 2013
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 5 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 18 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 3 alineatul (1), după litera ş) se introduc două noi litere, literele ş^1) şi ş^2), cu următorul cuprins:
  "ş^1) determinarea indicatorilor specifici privind migraţia externă;
  ş^2) respectarea obligaţiilor în vederea implementării Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE);".
  2. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutului Naţional de Statistică este de 1.895, posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii."
  3. La articolul 11 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) 8 direcţii regionale de statistică şi 34 de direcţii judeţene de statistică, instituţii publice cu personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2;
  b) Centrul Naţional de Pregătire în Statistică, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, prevăzută în anexa nr. 2."
  4. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul II

  (1) Încadrarea personalului Institutului Naţional de Statistică în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
  (2) Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 18 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
  Tudorel Andrei
  p. Viceprim-ministru, ministrul
  dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei
  sociale şi persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Bucureşti, 30 iulie 2013.
  Nr. 546.


  Anexa 1

  -------
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)


  Anexa 2

  -------
  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)
  I. Instituţii publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Institutului Naţional de Statistică, finanţate de la bugetul de stat
  Direcţia Regională de Statistică Alba
  Direcţia Judeţeană de Statistică Arad
  Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş
  Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău
  Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor
  Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj
  Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani
  Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov
  Direcţia Regională de Statistică Brăila
  Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău
  Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin
  Direcţia Regională de Statistică Bistriţa-Năsăud
  Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa
  Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna
  Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa
  Direcţia Regională de Statistică Olt
  Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi
  Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj
  Direcţia Judeţeană de Statistică Harghita
  Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara
  Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa
  Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi
  Direcţia Judeţeană de Statistică Ilfov
  Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureş
  Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi
  Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş
  Direcţia Regională de Statistică Neamţ
  Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj
  Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova
  Direcţia Judeţeană de Statistică Satu Mare
  Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj
  Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu
  Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava
  Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman
  Direcţia Regională de Statistică Timiş
  Direcţia Judeţeană de Statistică Tulcea
  Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui
  Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea
  Direcţia Judeţeană de Statistică Vrancea
  Direcţia Regională de Statistică Călăraşi
  Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu
  Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti
  II. Instituţii publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Institutului Naţional de Statistică, finanţate integral din venituri proprii
  Centrul Naţional de Pregătire în Statistică
  Centrul de Conferinţe
  III. Activitate care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Statistică
  Diseminarea informaţiilor statistice româneşti
  ----