ORDIN nr. 95 din 1 martie 2018pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTI-DOPING
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018
  Având în vedere:– prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 13 alin. (2) și (3) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Agenției Naționale Anti-Doping emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 151/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 3 iunie 2016, precum și orice alte dispoziții contrare.

  Președintele Agenției Naționale Anti-Doping,
  Graziela Elena Vâjială

  București, 1 martie 2018.
  Nr. 95.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent
  al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping