ORDONANTA Nr. 35 din 5 august 1994
privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării proiectului "Piaţa de gros" Bucureşti, semnat la Bucureşti la 9 iunie 1994
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 231 din 23 august 1994  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Se ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării proiectului "Piaţa de gros" Bucureşti, semnat la Bucureşti la 9 iunie 1994.


  Articolul 2

  Se autorizeaza Ministerul Finanţelor ca, de comun acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, sa introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Acordului de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificări în structura împrumutului pe componente, beneficiari, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele iniţial convenite între părţi.
  Guvernul va raporta periodic Parlamentului în legătură cu aceste amendamente, în cadrul Raportului privind datoria publică externa a României.


  Articolul 3

  Prin bugetele de stat anuale din perioada realizării investiţiei, anii 1995-1997, se vor asigura, pentru Fondul Proprietăţii de Stat, eşalonat, resursele financiare, în limita sumei de 16 miliarde lei, în vederea plăţii dobinzilor şi comisioanelor datorate de către Societatea Comercială "Piaţa de Gros" - S.A. Bucureşti, în calitate de subimprumutat, Ministerului Finanţelor, în cadrul împrumutului extern contractat, precum şi pentru cofinantarea parţială a costurilor locale la proiectul "Piaţa de gros" Bucureşti.
  Pe baza fondurilor primite de la buget, Fondul Proprietăţii de Stat va proceda, în condiţiile prevederilor art. 70 din Legea nr. 58/1991 privind privatizarea societăţilor comerciale, la constituirea unei societăţi de strategie în domeniul sectorului agroalimentar şi al serviciilor de distribuţie, transport şi comercializare, care va fi acţionar, în numele statului, la Societatea Comercială "Piaţa de Gros" - S.A. Bucureşti, pentru sumele puse la dispoziţie din bugetul de stat. Societatea comercială nou-înfiinţată se va organiza şi va funcţiona potrivit prevederilor statutare, iar pentru calitatea de acţionar în numele statului va realiza atribuţiile care se vor stabili prin convenţie încheiată, în acest scop, între Ministerul Finanţelor şi Fondul Proprietăţii de Stat, pentru realizarea investiţiei şi vânzarea acţiunilor statului, în vederea recuperării capitalului investit, de la buget, prin Fondul Proprietăţii de Stat, la Societatea Comercială "Piaţa de Gros" - S.A. Bucureşti.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  -----------------
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Ministrul comerţului,
  Cristian Ionescu
  p. Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Marcel Dinu,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii,
  Ioan Oancea

  ACORD 09/06/1994