HOTĂRÂRE nr. 1.272 din 17 octombrie 2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 29 octombrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. În titlul şi în cuprinsul hotărârii, denumirea "prefectura" se înlocuieşte cu denumirea "instituţia prefectului".
  2. Poziţia nr. 18 din anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "18. GALAŢI Str. Domnească nr. 56, Galaţi 2 corpuri: A şi B - Corpul A: subsol, parter şi două etaje - Corpul B: subsol, parter, mezanin şi 3 etaje - Garaj şi atelier de întreţinere, Str. Universităţii nr. 23 - suprafaţa construită totală: 2.452 mp - terenul aferent total: 4.806 mp - Nr. M.E.F. 112.297"


  Articolul II

  Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 17 octombrie 2007.
  Nr. 1.272.
  __________