HOTĂRÎRE Nr. 804 din 12 octombrie 1995
privind reorganizarea spitalelor pentru trecerea acestora la un nou mod de acordare a asistenţei medicale şi de alocare a resurselor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 20 octombrie 1995  În vederea asigurării autonomiei spitalelor care fac obiectul experimentarii noului mod de acordare a asistenţei medicale şi de alocare a resurselor în acest domeniu,
  în temeiul art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 370/1994,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  (1) Spitalele din cele 8 judeţe cuprinse în experimentare în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 370/1994 se reorganizează cu compartimente sau secţii distincte pentru cazuri acute şi, respectiv, pentru cazuri cronice. Spitalele se pot reorganiza, de asemenea, ca spitale pentru acuti şi spitale pentru cronici.
  (2) Criteriile de încadrare a cazurilor în acute sau cronice se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.
  (3) Atât spitalele pentru acuti cît şi cele pentru cronici pot fi spitale generale cu mai multe specialităţi sau spitale cu o singura specialitate.
  (4) Spitalele pot avea, potrivit legii, sarcini pentru asigurarea învăţământului practic al studenţilor la medicina şi farmacie, de formare a medicilor şi farmacistilor specialişti şi de perfecţionare a pregătirii profesionale.
  (5) Spitalele din cele 8 judeţe ce se vor reorganiza şi vor fi cuprinse în experimentare sunt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) La reorganizarea spitalelor prevăzute în anexa se va avea în vedere crearea condiţiilor pentru internarea, în funcţie de specificul bolii, în regim de spitalizare continua, precum şi discontinua, cu compartimente sau secţii de zi şi saptaminale.
  (2) Criteriile pentru spitalizarea de zi şi, respectiv, săptămânală se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.
  (3) Spitalele pot avea în structura lor şi ambulatorii de specialitate organizate ca secţii, prin reorganizarea policlinicilor, care pot sa utilizeze dotările acestora.
  (4) Structura organizatorică a spitalelor se aproba de către direcţia sanitară judeteana, la propunerea conducerii fiecărui spital.


  Articolul 3

  Asistenţa ambulatorie de specialitate se poate acorda şi în centre de diagnostic şi tratament organizate prin hotărâre a Guvernului, ca unităţi cu personalitate juridică, pe baza criteriilor de acreditare elaborate de Ministerul Sănătăţii.


  Articolul 4

  Spitalele se vor acredita în funcţie de competenţa profesională, de nivelul de dotare şi de gradul de solicitare a asistenţei medicale din zona în care acestea sunt amplasate şi de alte criterii stabilite de Ministerul Sănătăţii şi de Asociaţia spitalelor din România.


  Articolul 5

  (1) Accesul bolnavilor în spital se face conform principiului de alegere de către pacient a medicului sau a spitalului, pe baza biletului de trimitere de la medicul de medicina generală ales, de la medicul specialist din ambulatoriul de specialitate sau direct în caz de urgenta medicală.
  (2) Internarea şi externarea bolnavilor se fac pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Sănătăţii.


  Articolul 6

  Înfiinţarea şi desfiinţarea unui spital se pot face pe baza unei hotărâri a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii.


  Articolul 7

  Pentru crearea unei ambiante favorabile vindecarii bolnavilor, toate spitalele vor asigura, treptat, următoarele:
  a) condiţii de comunicare a bolnavilor cu familia, atât prin organizarea unui ghiseu pentru informaţii, cu legătură telefonica în toate secţiile, facilitarea primirii vizitatorilor în spaţiile cu aceasta destinaţie, cît şi prin instalarea unui număr corespunzător de legături telefonice publice sau cu aparate la patul bolnavului, printr-un sistem de închiriere la cerere;
  b) condiţii pentru exercitarea practicilor religioase ale pacientilor, inclusiv prin amenajarea de capele;
  c) posibilitatea ca diferite organizaţii nonguvernamentale caritabile sau persoane fizice sa acorde sprijin material spitalului sau bolnavilor;
  d) o atmosfera agreabila determinata de comportamentul atent şi umanitar al personalului sanitar.


  Articolul 8

  Pentru bolnavii care solicită condiţii de cazare şi de servire a mesei cu grad superior de confort se va incasa o sumă suplimentară aprobată de Ministerul Sănătăţii, la propunerea spitalelor.


  Articolul 9

  (1) Spitalul se structureaza şi se conduce distinct pe următoarele activităţi:
  - activitatea de diagnostic şi terapie;
  - activitatea de îngrijire a bolnavului;
  - activitatea de administraţie şi hoteliera;
  - activitatea de gestiune financiar-contabila.
  (2) Responsabilităţile structurilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii, ţinând seama de reglementările în vigoare.


  Articolul 10

  (1) Spitalul va avea un consiliu de conducere cu rol consultativ, format din 5-11 membri în funcţie de mărimea spitalului acreditat.
  (2) Numărul membrilor consiliului de conducere, modul de alegere a acestora, precum şi problemele pe care le analizează se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii.


  Articolul 11

  Conducerea executivă a spitalului judeţean se asigura de către directorul general, de regula de profesie medic cu studii manageriale, economist sau jurist, iar la celelalte spitale de către directorul spitalului, împreună cu directorul medical, directorul de îngrijiri, directorul financiar-contabil şi directorul adjunct de administraţie.


  Articolul 12

  Funcţionarea spitalului se aproba de către conducerea executivă a acestuia prin regulamentul de funcţionare, pe baza criteriilor elaborate de Ministerul Sănătăţii.


  Articolul 13

  Încadrarea cu personal a spitalelor se face pe baza statului de funcţii propus de conducerea executivă a spitalului şi aprobat de direcţia sanitară judeteana.


  Articolul 14

  (1) Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri referitoare la reorganizarea spitalelor se face începând cu data de 1 octombrie 1995, urmînd ca întreaga acţiune să se încheie cel tirziu la finele anului 1995.
  (2) După reorganizare, spitalele vor simula, pe o perioadă de cel puţin 3 luni, un nou sistem de evaluare a asistenţei medicale şi de alocare a resurselor, stabilit prin norme metodologice elaborate de Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, avîndu-se în vedere următoarele:
  a) cuantificarea activităţilor medicale de îngrijire şi hoteliere, avîndu-se în vedere costurile serviciilor realizate;
  b) organizarea evidentei activităţilor medicale de îngrijire şi hoteliere acordate de fiecare spital;
  c) calcularea fondurilor aferente activităţii fiecărui spital în raport cu activitatea desfăşurată;
  d) alocarea şi gestionarea resurselor în sistem extrabugetar, sumele excedentare rămase după acoperirea cheltuielilor din venituri folosindu-se atât pentru stimularea personalului, cît şi pentru dotarea spitalului.
  (3) Trecerea spitalelor la noul sistem de acordare a asistenţei medicale de specialitate, de finanţare şi plata a personalului din spitale se va face prin hotărâre a Guvernului, avîndu-se în vedere rezultatele din perioada de aplicare simulata a sistemului.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Ministrul sănătăţii,
  Iulian Mincu


  Anexa 1
  SPITALELE
  care se vor reorganiza şi vor fi cuprinse în experimentare
  Judeţul Bistrita-Nasaud
  1. Spitalul Judeţean Bistrita
  2. Spitalul Orasenesc Nasaud
  3. Spitalul Orasenesc de Bolnavi Psihici Cronici Beclean
  4. Centrul de Sănătate Teaca
  Judeţul Braşov
  1. Spitalul Judeţean Braşov
  2. Spitalul de Obstetrică Ginecologica Braşov
  3. Spitalul de Pediatrie Braşov
  4. Spitalul de Neuropsihiatrie Braşov
  5. Spitalul de Boli Infectioase Braşov
  6. Spitalul de Ftiziologie Braşov
  7. Spitalul Orasenesc Codlea
  8. Spitalul Orasenesc Sacele
  9. Spitalul Municipal Zarnesti
  10. Spitalul Municipal Fagaras
  11. Spitalul Orasenesc Victoria
  12. Spitalul Orasenesc Rupea
  Judeţul Buzau
  1. Spitalul Judeţean Buzau
  2. Spitalul Municipal Rimnicu-Sarat
  3. Spitalul Pogoanele
  4. Spitalul Nehoiu
  5. Spitalul de Cronici şi Centrul de Sănătate Pirscov
  6. Centrul de Sănătate Patirlagele
  7. Spitalul de Cronici şi Centrul de Sănătate Smeeni
  8. Spitalul Vintila Voda
  9. Spitalul de Psihiatrie Sapoca
  Judeţul Neamt
  1. Spitalul Judeţean Piatra-Neamt
  2. Spitalul Orasenesc Bicaz
  3. Spitalul Municipal Roman
  4. Spitalul Orasenesc Tirgu-Neamt
  5. Centrul de Sănătate Roznov
  6. Spitalul de Boli Psihice Cronice Gadinti
  7. Spitalul de Boli Pulmonare Cronice Bisericani
  8. Centrul de Sănătate Bicaz
  Judeţul Sibiu
  1. Spitalul Clinic Judeţean Sibiu
  2. Spitalul de Psihiatrie Sibiu
  3. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu
  4. Spitalul Municipal Medias
  5. Spitalul Orasenesc Agnita
  6. Spitalul Orasenesc Cisnadie
  7. Spitalul Orasenesc Avrig
  Judeţul Suceava
  1. Spitalul Judeţean Suceava
  2. Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc
  3. Spitalul Municipal Falticeni
  4. Spitalul Orasenesc Gura Humorului
  5. Spitalul Municipal Radauti
  6. Spitalul Orasenesc Siret
  7. Spitalul Orasenesc Vatra Dornei
  8. Spitalul Solca
  Judeţul Vilcea
  1. Spitalul Judeţean Rimnicu Vilcea
  2. Spitalul de Obstetrică Ginecologica Rimnicu Vilcea
  3. Spitalul Dragasani
  4. Spitalul Horezu
  5. Spitalul Brezoi
  6. Spitalul Balcesti
  7. Spitalul Dragoesti
  8. Spitalul de Pneumoftiziologie Mihaiesti
  Judeţul Vrancea
  1. Spitalul Judeţean Focsani
  2. Spitalul Orasenesc Adjud
  3. Spitalul Orasenesc Mărăşeşti
  4. Spitalul Orasenesc Odobesti
  5. Spitalul Orasenesc Panciu
  6. Spitalul Vidra
  7. Spitalul Dumbraveni
  8. Centrul de Sănătate Maicanesti
  -------------