HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
(actualizată până la data de 8 iulie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ────────────────

  Ministrul informaţiilor publice,

  Vasile Dincu

  Ministrul administraţiei publice,

  Octav Cozmanca

  p. Ministrul comunicaţiilor şi

  tehnologiei informaţiei,

  Ion Smeeianu,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu


  Anexă

  NORMA 07/02/2002