LEGE nr. 180 din 13 octombrie 2008
pentru modificarea art. 26 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 17 octombrie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  La articolul 26, litera b) a alineatului (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  "b) persoanelor fizice sau juridice ale căror animale, diagnosticate pozitiv, au fost predate pentru sacrificare către unităţile de abatorizare, autorizate sanitar-veterinar, direct de către proprietarii acestora ori prin intermediari, persoane fizice sau juridice, în cadrul programelor naţionale de eradicare a epizootiilor, de la data aprobării acestor programe, conform legislaţiei în vigoare;".


  Articolul II

  Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, se aplică şi pentru animalele diagnosticate pozitiv, preluate şi predate pentru sacrificare în unităţi de abatorizare autorizate sanitar-veterinar, direct de către proprietarii animalelor sau prin intermediari, persoane fizice sau juridice, începând cu anul 2004.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 13 octombrie 2008.
  Nr. 180.
  ---------