ORDIN nr. 347 din 12 aprilie 2017pentru aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi desfăşurarea de proiecte proprii
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2017
  Având în vedere:– Legea tinerilor nr. 350/2006 cu modificările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020; – Nota de fundamentare nr. 324 din 3.04.2017,
  în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia pentru organizarea şi desfăşurarea de proiecte proprii, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 bis, care se poate achiziţiona de le Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Direcţia programe şi tabere pentru tineret şi studenţi va comunica prezentul ordin structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă dispoziţiile Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 373/ 2016 pentru aprobarea metodologiei de finanţare a proiectelor de tineret şi studenţeşti proprii şi proprii în parteneriat ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi ale direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru programele în domeniul tineretului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 18 aprilie 2016.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

  Ministrul tineretului şi sportului,
  Marius-Alexandru Dunca

  Bucureşti, 12 aprilie 2017.
  Nr. 347.

  Anexa

  METODOLOGIE din 12 aprilie 2017

  ----