ORDIN nr. 705 din 31 mai 2002
pentru modificarea Metodologiei privind scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 977/2000
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 7 iunie 2002  Ministrul finanţelor publice,
  în baza prevederilor art. 151 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Prevederile art. 1 din Metodologia privind scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 977/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 11 august 2000, cu modificările ulterioare, se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
  "j) importurile anticipate de bunuri efectuate în cadrul operaţiunilor de perfecţionare pasiva de către companiile aeriene în vederea repararii şi întreţinerii aeronavelor civile, operaţiuni derulate în baza prevederilor art. 307 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001."


  Articolul 2

  Direcţia Generală a Vamilor, precum şi unităţile sale subordonate vor lua măsuri pentru îndeplinirea dispoziţiilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  ──────────────────────