ORDIN nr. 8 din 27 ianuarie 2017
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2017  Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor nr. 370/2004 pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 20 octombrie 2004, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Bucureşti, 27 ianuarie 2017.
  Nr. 8.

  Anexă

  REGULAMENT 27/01/2017