HOTĂRÎREA nr. 616 din 12 noiembrie 1993
pentru modificarea unor dispoziţii privind sancţiunile contravenţionale
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 30 noiembrie 1993  Guvernul României hotărăşte:
  Dispoziţiile privind sancţiunile contravenţionale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 51/1992, Hotărârea Guvernului nr. 75/1991 şi H.C.M. nr. 2290/1969 se modifica după cum urmează :
  1. Articolul 12 din Hotărârea Guvernului nr. 51/1992 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - Contravenţiile prevăzute la art. 11 se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 150.000 la 300.000 lei, contravenţiile prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8;
  b) cu amendă de la 100.000 la 200.000 lei, contravenţiile prevăzute la pct. 9, 10, 11, 12, 13 şi 14;
  c) cu amendă de la 75.000 la 150.000 lei, contravenţiile prevăzute la pct. 15, 16, 17, 18, 19 şi 20;
  d) cu amendă de la 30.000 la 100.000 lei, contravenţiile prevăzute la pct. 21, 22, 23, 24, 25 şi 26."
  2. Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 75/1991 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind regimul produselor şi substanţelor stupefiante va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 30.000 la 75.000 lei, cele prevăzute la lit. g), h), i), j), m) şi o);
  b) cu amendă de la 50.000 la 150.000 lei, cele prevăzute la lit. a), b), c), d), e), f), k), l), n), p), r), s), s,), t) şi t,)."
  3. Articolul 2 din H.C.M. nr. 2290/1969 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul actelor de stare civilă va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 10.000 la 30.000 lei, cele de la lit. k)-n);
  b) cu amendă de la 15.000 la 50.000 lei, cele de la lit. b)-e), g)-j), o) şi p);
  c) cu amendă de la 30.000 la 75.000 lei, cele de la lit. a) şi f)."
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministru de interne,
  George Ioan Danescu
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Dan Mogos,
  secretar de stat
  --------------