HOTĂRÎRE Nr. 543 din 12 august 1994
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 280 din 16 iunie 1994 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 258 din 15 septembrie 1994  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC.

  Pe data prezentei hotărâri se abroga art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 280 din 16 iunie 1994 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Alexandru Mironov
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  ----------------------