ORDIN nr. 4.374 din 18 decembrie 2015
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 4.017 din 10 decembrie 2015
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Nr. 4.374 din 18 decembrie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 23 decembrie 2015  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. X alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative,
  ministrul finanţelor publice şi ministrul fondurilor europene emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul fondurilor europene,

  Carmen Aura Răducu


  Anexă

  NORMA 18/12/2015