REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE din 25 noiembrie 1996 (*actualizat*)
a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti
(actualizat la data de 6 ianuarie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
  a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti
  Abrogat
  ----------

  Regulamentul de organizare si funcţionare a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti a fost abrogat de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.400 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 25 noiembrie 2005.*)
  -----