ORDIN nr. 2.841 din 1 noiembrie 2018privind declasarea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Casa Săulescu, situat la adresa poștală str. George Enescu nr. 38, sectorul 1, municipiul București, având cod LMI B-II-m-B-18702
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2019
  Având în vedere Referatul nr. 2.348 din 13 iunie 2017 de aprobare a proiectului ordinului ministrului culturii și identității naționale privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului clasat ca monument istoric Casa Săulescu, situat în str. George Enescu nr. 38, sectorul 1, municipiul București, având cod LMI B-II-m-B-18702,
  în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), art. 19 alin. (4) și art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, și art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se declasează din Lista monumentelor istorice monumentul istoric Casa Săulescu, situat la adresa poștală str. George Enescu nr. 38, sectorul 1, municipiul București, având cod LMI B-II-m-B-18702.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul culturii și identității naționale,
  Alexandru Pugna,
  secretar de stat

  București, 1 noiembrie 2018.
  Nr. 2.841.
  -----