HOTĂRÂRE nr. 4 din 9 februarie 2015
privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015  În temeiul prevederilor art. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre..

  Articolul UNIC

  Se numesc membri în Consiliul Naţional al Audiovizualului după cum urmează:
  - doamna Rusu Dorina, membru titular, la propunerea Preşedintelui României, pentru un mandat de 6 ani începând cu data de 9 februarie 2015;
  - doamna Bârsan Daniela, membru supleant, la propunerea Preşedintelui României, pentru un mandat de 6 ani începând cu data de 9 februarie 2015;
  - domnul Herjeu Radu Bogdan, membru titular, la propunerea Camerei Deputaţilor, pentru un mandat de 6 ani începând cu data de 9 februarie 2015.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 9 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
  Bucureşti, 9 februarie 2015.
  Nr. 4.
  ----