ORDONANTA Nr. 38 din 28 august 1996
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 30 august 1996  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit. d) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul UNIC

  Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 17 se completează cu alineatul (2), care va avea următorul cuprins:
  "(2) La societăţile bancare, administrator poate fi şi o persoană juridică, în ambele cazuri desemnarea acestuia facindu-se cu avizul obligatoriu al Băncii Naţionale a României şi al Ministerului Finanţelor."
  2. Articolul 97 se completează cu alineatul (3), care va avea următorul cuprins:
  "(3) În cazul societăţilor bancare, desemnarea lichidatorilor se va face cu avizul obligatoriu al Băncii Naţionale a României şi al Ministerului Finanţelor."
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
  Mugur Isarescu
  -----------------