ORDIN nr. 1.386 din 28 iunie 2007privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
  • Nr. 1.141 din 28 iunie 2007
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
  • Nr. 1.386 din 28 iunie 2007
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007
    ORDIN nr. 1.141 din 28 iunie 2007