HOTĂRÂRE nr. 377 din 18 aprilie 2002 (*actualizată*)
pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora
(actualizată până la data de 15 decembrie 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 95 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aproba Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marian Sârbu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Ecaterina Andronescu

  Anexă

  PROCEDURA 18/04/2002