HOTĂRÂRE nr. 2.354 din 21 decembrie 2004
pentru modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 10 septembrie 2004, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretariatul de Stat
  pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
  Emilian Vasile Cutean,
  secretar de stat
  Bucureşti, 21 decembrie 2004.
  Nr. 2.354.


  Anexă

  -------