ORDIN nr. 1.296 din 28 august 2019privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii
EMITENT
 • MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 septembrie 2019
  Având în vedere:– dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 și ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 94.149/DAPIMM din 21.08.2019,
  în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Direcția de antreprenoriat și programe pentru IMM din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, precum și agențiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului (AIMMAIPE) vor duce la îndeplinire prezentul ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ștefan-Radu Oprea

  București, 28 august 2019.
  Nr. 1.296.

  ANEXĂ

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS
  prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea
  antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii