HOTĂRÂRE nr. 1.387 din 14 noiembrie 2016
pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 9 decembrie 2016  În temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
  având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) şi ale art. 64 din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

  Articolul I

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  - După articolul 129 se introduce un nou articol, articolul 130, cu următorul cuprins:
  "Art. 130. - Ştergerea de pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii a informaţiilor ce conţin date cu caracter personal referitoare la concursurile şi examenele organizate de Consiliu se realizează din dispoziţia preşedintelui Consiliului, după împlinirea termenului de un an de la validarea rezultatelor examenului/concursului."


  Articolul II

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele

  Consiliului Superior al Magistraturii,

  judecător Mircea Aron

  Bucureşti, 14 noiembrie 2016.
  Nr. 1.387.
  ----