HOTĂRÂRE nr. 1.259 din 13 decembrie 2001
privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 28 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 52 din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronică
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul comunicaţiilor şi
  tehnologiei informatiei,
  Dan Nica
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu


  Anexă

  NORMA 13/12/2001