ORDONANTA nr. 18 din 30 ianuarie 2003
pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 1 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul UNIC

  Articolul 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 40. - (1) Veniturile proprii ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune provin din taxele pentru serviciul public de radiodifuziune şi pentru cel de televiziune, din sume încasate din realizarea obiectului de activitate, precum şi din donaţii şi sponsorizări.
  (2) Toate persoanele fizice şi juridice cu domiciliul, respectiv sediul, în România sunt obligate sa plătească o taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi o taxa pentru serviciul public de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestora.
  (3) Nivelul taxelor pe categorii de plătitori, modalitatea de încasare şi scutirile de plată se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Directorul general al
  Societăţii Române de Radiodifuziune,
  Dragos Seuleanu
  Directorul general al
  Societăţii Române de Televiziune,
  Valentin Nicolau
  Bucureşti, 30 ianuarie 2003.
  Nr. 18.
  --------------