HOTĂRÂRE nr. 382 din 19 iunie 2013
privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Topliţa, judeţul Harghita, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 27 iunie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă actualizarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la M.F.P. cu nr. 101.216, potrivit anexei nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă trecerea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al municipiului Topliţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa, în vederea asigurării accesului optim la locuinţele de necesitate, situate în Str. Târgului nr. 3B, municipiul Topliţa, judeţul Harghita.


  Articolul 3

  Se aprobă darea în administrarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Topliţa nr. 178/2010.


  Articolul 4

  Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 2 şi 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 5

  Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 19 iunie 2013.
  Nr. 382.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului care se actualizează
  *Font 8*
   
  Nr. M.F.P. şi codul de clasificare Denumirea imobilului Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea contabilă
  Nr. M.F.P. 101.216 Cod de clasificare 8.19.01 45-135 Municipiul Topliţa, Str. Târgului nr. 3, judeţul Harghita Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita CUI: 4367825 Ministerul Afacerilor Interne Nr. construcţii = 3 Suprafaţa construită = 369 mp Suprafaţa desfăşurată = 676 mp Suprafaţa terenului = 2.000 mp 967.815,30 lei


  Anexa 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a phărţii de imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din
  administrarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean
  Harghita din cadrul Ministerului Afacerilor
  Interne în domeniul public al municipiului Topliţa şi în
  administrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa, judeţul Harghita
  *Font 8*
   
  Denumirea şi locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de înregistrare în inventarul domeniului public şi codul de clasificare
  Imobil 45-135, Str. Târgului nr. 3, municipiul Topliţa, judeţul Harghita Din domeniul public al statului român şi din administrarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita CUI: 4367825 Ministerul Afacerilor Interne În domeniul public al municipiului Topliţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa, judeţul Harghita CUI: 4245178 Suprafaţa terenului: 44 mp CF: 52247 Nr. cadastral: 52247 Valoarea de inventar = 5.125,12 lei Nr. MFP 101.216 parţial Cod de clasificare 8.19.01


  Anexa 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în domeniul public al
  statului care se transmite în administrarea Inspectoratului de
  Jandarmi Judeţean Harghita din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
  *Font 8*
   
  Locul unde este situat imobilul Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului în domeniul public al statului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteris- ticile tehnice ale imobilului Numărul de înregistrare în inventarul domeniului public
  Str. Târgului, municipiul Topliţa, judeţul Harghita Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Topliţa nr. 178/2010 şi nr. 78/2012 Din administrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa, judeţul Harghita CUI: 4245178 În administrarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita CUI: 4367825 Ministerul Afacerilor Interne Suprafaţa terenului: 268 mp CF: 52207 Nr. cadastral (top): 52207 Valoarea de inventar = 3.291,04 lei Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de inventar.

  -----