HOTĂRÂRE nr. 43 din 8 februarie 2018privind transmiterea unor părți din imobilul 539 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Slatina, județul Olt, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea unei părți din imobilul 539, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Slatina, județul Olt, precum și declararea acesteia din bun de interes public național în bun de interes public local.


  Articolul 2

  După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 1 se va utiliza pentru realizarea obiectivului „Ansamblu multifuncțional cu următoarele funcțiuni: locuințe, dotări aferente acestora, servicii, comerț, zone verzi, sport și agrement“, întrun termen de 5 ani, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 9/2018.


  Articolul 3

  Se aprobă transmiterea unei părți din imobilul 539, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexă, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Slatina, județul Olt, în vederea reabilitării, conform cerințelor Ministerului Apărării Naționale, în termen de 5 ani de la data preluării părții de imobil, cu fonduri proprii de la bugetul local, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 9/2018.


  Articolul 4

  Partea de imobil prevăzută la art. 3 revine în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de investiții, pe baza unui protocol de predare-preluare încheiat între municipiul Slatina și Ministerul Apărării Naționale, prin părțile interesate, și devine din bun de interes public local în bun de interes public național, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 9/2018.


  Articolul 5

  În cazul în care nu se respectă destinația părții de imobil prevăzută la art. 2, obligația și termenele prevăzute la art. 2 și 3, cele două părți de imobil revin în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 6

  Predarea-preluarea părților de imobil prevăzute la art. 1 și 3 se face pe bază de protocoale încheiate între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 7

  Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și de cadastru și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 8 februarie 2018.
  Nr. 43.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unor părți din imobilul 539 care se transmit din domeniul public al statului
  și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Slatina, județul Olt,
  și se declară din bunuri de interes public național în bunuri de interes public local


  Nr. crt.

  Nr. MFP

  Codul de clasificație

  Denumirea bunului imobil

  Adresa

  Elementele-cadru de descriere tehnică
  Carte funciară/Nr. cadastral

  Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii
  (lei)

  Valoarea părții bunului care se transmite
  (lei)

  Valoarea părții bunului care nu se transmite
  (lei)

  Persoana
  juridică de la
  care se
  transmite imobilul/CUI

  Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

  1

  539 parțial

  8.19.01

  Imobil 539 parțial

  Județul Olt, municipiul Slatina, str. Tunari nr. 1

  1. Construcții
  Pavilionul A:
  Suprafață construită - 673 mp
  Suprafață desfășurată - 1.346 mp
  Valoare contabilă - 46.430,28 lei
  Pavilionul B:
  Suprafață construită - 653 mp
  Suprafață desfășurată - 1.306 mp
  Valoare contabilă – 22.523,65 lei
  Pavilionul B1:
  Suprafață construită - 653 mp
  Suprafață desfășurată - 1.306 mp
  Valoare contabilă - 22.523,65 lei
  Pavilionul C1:
  Suprafață construită - 112 mp
  Suprafață desfășurată - 112 mp
  Valoare contabilă - 333.679,69 lei
  Total suprafață construită - 2.091 mp
  Total suprafață desfășurată - 4.070 mp
  Total valoare contabilă construcții - 425.157,27 lei
  2. Amenajări la terenuri:
  Drum asfaltat - 1.500 mp
  Valoare contabilă - 42.213,28 lei
  Drum cu macadam - 4.500 mp
  Valoare contabilă - 14.819,39 lei
  Împrejmuire beton prefabricate - 1.400 ml
  Valoare contabilă - 47.907,26 lei
  Platouri betonate asf. - 600 mp
  Valoare contabilă - 4.474,04 lei
  Rețea alimentare cu apă - 180 ml
  Valoare contabilă - 615,84 lei
  Rețea canalizare - 360 ml
  Valoare contabilă - 7.738,80 lei

  9.388.621

  5.167.129,92*)

  1.758.176,05***)

  Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naționale
  CUI - 4183229

  Municipiul Slatina, județul Olt, domeniul public
  CUI - 4394811


  Nr. crt.

  Nr. MFP

  Codul de clasificație

  Denumirea bunului imobil

  Adresa

  Elementele-cadru de descriere tehnică
  Carte funciară/Nr. cadastral

  Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii
  (lei)

  Valoarea părții bunului care se transmite
  (lei)

  Valoarea părții bunului care nu se transmite
  (lei)

  Persoana
  juridică de la
  care se
  transmite imobilul/CUI

  Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

  Rețea gaze naturale - 350 ml
  Valoare contabilă - 2.128,30 lei
  Rețea energie electrică aeriană - 700 ml
  Valoare contabilă - 12.147,96 lei
  Total valoare contabilă amenajări
  la terenuri -132.044,87 lei
  3. Suprafața terenului - 11,6807 ha
  Valoare contabilă teren - 4.609.927,78 lei
  CF 58680 Nr. cad. 58680
  CF 58679 Nr. cad. 58679
  CF 58678 Nr. cad. 58678
  CF 58677 Nr. cad. 58677
  CF 58676 Nr. cad. 58676
  CF 58675 Nr. cad. 58675
  CF 58674 Nr. cad. 58674

  2

  539 parțial

  8.19.01

  Imobil 539 parțial

  Județul Olt, municipiul Slatina, str. Tunari nr. 1

  1. Construcții
  Pavilionul A1:
  - Suprafață construită - 490 mp
  - Suprafață desfășurată - 2.940 mp
  - Valoare contabilă - 2.180.769,51 lei
  2. Amenajări la terenuri:
  - Platouri asfaltate - 954 mp
  - Valoare contabilă - 133.560 lei
  - Alei betonate -174 mp
  - Valoare contabilă - 17.400 lei
  - Împrejmuire plăci prefabricate - 149 mp
  - Valoare contabilă - 26.820 lei
  Valoare contabilă totală amenajări
  la terenuri - 177.780 lei
  3. Suprafața terenului – 2.262 mp
  Valoare contabilă - 104.765,52 lei
  CF 58775
  Nr. cad 58775

  2.463.315,03**)

  Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naționale
  CUI - 4183229

  Municipiul Slatina, județul Olt, domeniul public
  CUI - 4394811
  Notă
  *) Valoarea părții de imobil menționată la nr. crt. 1, care se transmite în domeniul public al municipiului Slatina, județul Olt.
  **) Valoarea părții de imobil menționată la nr. crt. 2, care se transmite în domeniul public al municipiului Slatina, județul Olt.
  ***) Valoarea imobilului 539 care rămâne înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în urma transmiterii părților de imobil menționate la nr. crt. 1 și 2.

  ----