ORDIN nr. 2.562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 17 noiembrie 2010
  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (9) și (13), art. 12 lit. d) și e) și ale art. 16 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare,
  ministrul culturii și patrimoniului național emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și instituțiile publice de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii
  și patrimoniului național,
  Kelemen Hunor

  București, 4 octombrie 2010.
  Nr. 2.562.


  Anexă

  PROCEDURA
  de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică