LEGE nr. 69 din 25 mai 2011
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Sediul, organigrama şi regulamentul de funcţionare ale ARACIS se stabilesc prin hotărâre a Consiliului ARACIS, în termen de 60 de zile."
  2. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - (1) ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 17 membri cu funcţii didactice de predare în învăţământul superior şi 2 studenţi, reprezentanţi ai federaţiilor studenţeşti din România."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 25 mai 2011.
  Nr. 69.
  --------