HOTĂRÂRE nr. 658 din 7 septembrie 2017privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a terenului situat în București, str. Col. Poenaru Bordea nr. 3-5, sectorul 4, ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Se aprobă darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală a terenului având datele de identificare prevăzute în anexă.


  Articolul 3

  Agenția Națională de Administrare Fiscală își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera completările și modificările corespunzătoare ale Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa

  București, 7 septembrie 2017.
  Nr. 658.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale terenului aferent imobilului din str. Colonel Poenaru Bordea nr. 3-5 pentru
  înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și
  darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală

  *Font 7*
  ┌─────┬───────┬─────────┬─────────────────┬───────────────────┬──────┬─────────────┬────────────────────┐
  │ Nr. │Cod de │         │                 │Descrierea tehnică/│ Anul │ Valoarea de │                    │
  │ MFP │clasi- │Denumirea│     Adresa      │  Cartea funciară/ │dobân-│  inventar   │   Administrator    │
  │     │ficare │         │                 │   Nr. cadastral   │dirii/│   - lei -   │                    │
  │     │       │         │                 │                   │dării │             │                    │
  │     │       │         │                 │                   │ în   │             │                    │
  │     │       │         │                 │                   │folo- │             │                    │
  │     │       │         │                 │                   │sință │             │                    │
  ├─────┼───────┼─────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┤
  │  0  │   1   │    2    │        3        │          4        │   5  │      6      │          7         │
  ├─────┼───────┼─────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┤
  │     │8.29.08│ teren   │București,       │Suprafață teren =  │ 2007 │ 6.034.259,14│Agenția Națională de│
  │     │       │         │str. Col. Poenaru│1.965,00 mp        │      │             │Administrare Fiscală│
  │     │       │         │Bordea, nr. 3-5, │                   │      │             │București           │
  │     │       │         │sectorul 4       │                   │      │             │CUI: 16031712       │
  └─────┴───────┴─────────┴─────────────────┴───────────────────┴──────┴─────────────┴────────────────────┘

  ----