ORDIN nr. 1.154 din 1 septembrie 2014 (*actualizat*)
privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice
(actualizat până la data de 15 decembrie 2014*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • ----------
  În temeiul prevederilor art. 44 alin. (6), art. 71^1 alin. (4) şi art. 71^2 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice prevăzută la art. 1 se referă la:
  a) dispozitivele de identificare electronică a persoanelor fizice în mediul electronic;
  b) comunicarea informaţiilor şi înscrisurilor prin serviciile "Spaţiul privat virtual" şi "Buletinul informativ fiscal";
  c) condiţii de comunicare prin serviciile prevăzute la lit. b).


  Articolul 3

  Abrogat.
  ----------
  Art. 3 a fost abrogat de art. I din ORDINUL nr. 1.728 din 12 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 15 decembrie 2014.


  Articolul 4

  (1) La data punerii în funcţiune a serviciului "Spaţiul privat virtual" documentele comunicate de organele fiscale se semnează cu certificatul digital emis de autoritatea de certificare a Ministerului Finanţelor Publice,
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică până la data obţinerii de către Ministerul Finanţelor Publice a certificatului digital calificat.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Bucureşti, 1 septembrie 2014.
  Nr. 1.154.

  Anexă

  PROCEDURA 01/09/2014