HOTĂRÂRE nr. 1.357 din 22 octombrie 2008
privind modificarea anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 10 noiembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Datele de identificare ale bunului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia MEF nr. 152.345 din anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 22 octombrie 2008.
  Nr. 1.357.


  Anexa
  *Font 7*
  ┌──┬──────────────────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────────┐
  │1.│Ordonator principal de credite (ministere │9051601 │Agenţia Naţională de Cadastru şi │
  │ │sau autorităţi ale administraţiei publice │ │Publicitate Imobiliară │
  │ │centrale │ │ │
  ├──┼──────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────┤
  │2.│Ordonator secundar de credite │ │ │
  ├──┼──────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────┤
  │3.│Ordonator terţiar de credite │9800163 │Oficiul de Cadastru şi Publicitate │
  │ │ │ │Imobiliară Cluj │
  ├──┼──────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────┤
  │4.│Regii autonome şi companii/societăţi │ │ │
  │ │naţionale aflate sub autoritatea │ │ │
  │ │ordonatorului principal de credite, │ │ │
  │ │institute naţionale de cercetare- │ │ │
  │ │dezvoltare şi, după caz, societăţi │ │ │
  │ │comerciale cu capital majoritar de stat │ │ │
  │ │care au în administrare bunuri din │ │ │
  │ │patrimoniul public de stat. │ │ │
  └──┴──────────────────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────────┘


  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
                 Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │
  ───────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────-─────────────┬──────┬───────────┬─────────────────────┬───────┬───────┤
  Nr. │ Cod │ │ Date de identificare │ │ │Situaţia juridică │Situa- │ │
  M.F. │ de │ │ │ │ │ │ţia │ │
         │clasifi│ │ │ │ │ │juri- │ │
         │care │ │ │ │ │ │dică │ │
         │ │ │ │ │ Valoare de│ │actuală│ │
         │ │Denumire ├─────────────────┬──────────┬──────────────┤Anul │ inventar ├────────────┬────────┼───────┤Tip │
         │ │ │Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dobân-│ (RON) │Baza legală │În │Conce- │bun │
         │ │ │tehnică │ │ │dirii/│ │ │adminis-│siune/ │ │
         │ │ │ │ │ │dării │ │ │trare/ │închi- │ │
         │ │ │ │ │ │ în │ │ │conce- │riat/ │ │
         │ │ │ │ │ │folo- │ │ │siune │dat cu │ │
         │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │titlu │ │
         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit│ │
  ───────┼───────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
  "152345│8.29.06│Teren │Suprafaţa │ │Ţara: România,│1963 │270.377 │ CF 86339 │ În │ - │imobil"│
         │ │ │totală = 4951 mp,│ │judeţul Cluj, │ │ │ │adminis-│ │ │
         │ │ │din care: │ │municipiul │ │ │ │trare │ │ │
         │ │ │teren curte = │ │Cluj-Napoca, │ │ │ │ │ │ │
         │ │ │4169 mp; │ │str. Alexandru│ │ │ │ │ │ │
         │ │ │teren sub │ │Vaida │ │ │ │ │ │ │
         │ │ │construcţii = │ │Voevod │ │ │ │ │ │ │
         │ │ │782 mp │ │nr. 53 │ │ │ │ │ │ │
  ───────┴───────┴─────────┴─────────────────┴──────────┴──────────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────┴───────┴───────┘

  ____________