HOTĂRÂRE nr. 1.401 din 10 noiembrie 2005pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.067 din 29 noiembrie 2005
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 19 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca, persoană juridică română cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 65-103, județul Cluj, aflat în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Structura organizatorică a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1 alin. (2), art. 3 și 7, precum și anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 408/1999 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 3 iunie 1999.


  Articolul 4

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Jozsef Kotoo,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 10 noiembrie 2005.
  Nr. 1.401.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare
  pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca