HOTĂRÂRE nr. 25 din 11 iunie 2021privind modul de determinare a numărului membrilor Comitetului filialei teritoriale
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 7 iulie 2021
  În temeiul dispozițiilor Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,
  având în vedere dispozițiile art. 54 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România aprobat prin Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2018,
  Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăște:

  Articolul 1
  (1) Comitetul filialei teritoriale este constituit din președintele filialei teritoriale și dintr-un număr par de membri stabilit în raport cu numărul membrilor activi ai filialei respective, după cum urmează:
  a) în filialele teritoriale cu un număr de cel mult 700 de membri activi, Comitetul filialei teritoriale va avea în componență câte un membru pentru fiecare specialitate profesională;
  b) în filialele teritoriale cu un număr de membri activi cuprins între 700 și 1.000, Comitetul filialei teritoriale va avea în componență câte 2 membri pentru fiecare specialitate profesională;
  c) în filialele teritoriale cu un număr de membri activi mai mare de 1.000 de membri, Comitetul filialei teritoriale va avea în componență câte 3 membri pentru fiecare specialitate profesională.
  (2) În cazul depunerii unui număr de candidaturi mai mic decât numărul de poziții existente potrivit alin. (1), Comitetul filialei va funcționa cu un număr de membri mai mic, dar nu mai puțin de 7 membri, fiind inclus în numărul minim de 7 membri și președintele filialei.(3) În cazul în care candidaturile nu acoperă toate specialitățile profesionale, numărul de membri ai Comitetului filialei va fi completat cu candidați din alte specialități, în ordinea numărului de voturi.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

  Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
  Ion Dafinoiu

  București, 11 iunie 2021.
  Nr. 25.
  -----