ORDIN nr. 89 din 10 februarie 2009
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 16 februarie 2009  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.500 din 6 februarie 2009 al Administraţiei Fondului pentru Mediu,
  în baza art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,
  în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,
  ministrul mediului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Instrucţiunile privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului,
  Nicolae Nemirschi
  Bucureşti, 10 februarie 2009.
  Nr. 89.


  Anexă

  INSTRUCTIUNI 10/02/2009