DECRET nr. 312 din 8 septembrie 1982
privind modificarea preţurilor de achiziţie la unele categorii de piei brute şi par de animale provenite de la cooperativele agricole de producţie, alte unităţi socialiste şi de la gospodăriile populaţiei
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 77 din 9 septembrie 1982  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :

  Articolul 1

  Anexa nr. 3 literele G, H, I, J, K, L, M şi N la Decretul nr. 395/1981, cuprinzînd preţurile de achiziţie la piei brute de porcine, cabaline, ovine, caracul, metisi caracul şi turcana brumarie, piei brute de caprine, canine, pisici de casa şi par de animale, se modifica potrivit anexei nr. 1.


  Articolul 2

  Preţurile de achiziţie la piei brute de vinat de la unităţi socialiste şi de la gospodării populaţiei se stabilesc potrivit anexei nr. 2.


  Articolul 3

  Preţurile prevăzute la art. i şi 2 intră în vigoare începînd cu data de 15 septembrie 1982.


  Articolul 4

  În termen de 30 de zile de la data prezentului decret, Ministerul Finanţelor va face propuneri privind introducerea modificaiilor corespunzătoare în indicatorii financiari, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1982. În acest scop, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare vor prezenta, în termen de 15 zile, Ministerului Finanţelor propuneri de modificare a indicatorilor financiari.


  Articolul 5

  Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.


  Articolul 6

  Pe data intrării în vigoare a preţurilor stabilite potrivit prezentului decret se abroga orice alte dispoziţii centrare.
  NICOLAE CEAUŞESCU
  Preşedintele Republicii Socialiste România


  Anexa 1


               PREŢURILE DE ACHIZIŢIE LA UNELE PIEI BRUTE ŞI PAR DE ANIMALE

                 G. Piei brute de porcine
                                                                  - lei/kg -
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Denumirea pieilor şi caracteristicile tehnice Preţuri de
         ───────────────────────────────────────────── achiziţie pentru
         Felul pieilor Tipul Calitatea unităţile
                             pieilor socialiste
                                                                şi gospodăriile
                                                                  populaţiei
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 1 2 3 4
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

           Piei întregi
   Piei de porcine 3 I 13
                                               II 10,50
                                               III 7
   Piei de porcine 6 I 17
                                               II 14
                                               III 9
   Piei de porcine 7 I 15
                                               II 12
                                               III 8
   Piei de porcine 20 V I 7
                                               II 5
                                               III 2
   Piei bracuri
  (tipurile 3, 6, 7) 2
      Bucăţi: de piele
   Piei de porcine 9

                     H. Piei brute de cabaline
                                                                   - lei/buc.-

   Piei de avortoni A I 38
                                               II 33
                                               III 26
                                               IV 15
   Piei de minji 160 I 53
                                               II 47
                                               III 38
                                               IV 22
   Piei de cai 180 I 65
                                               II 58
                                               III 47
                                               IV 28
   Piei de cai 200 I 73
                                               II 65
                                               III 53
                                               IV 32
   Piei de cai 220 I 79
                                               II 71
                                               III 57
                                               IV 35
   Piei de cai 240 I 82
                                               II 73
                                               III 60
                                               IV 37
   Piei de cai 260 I 88
                                               II 78
                                               III 64
                                               IV 39
   Piei de cai 280 I 89
                                               II 79
                                               III 65
                                               IV 40
   Piei de cai 281 I 99
                                               II 88
                                               III 72
                                               IV 45
   Piei de minji A şi I 65
   pentru blana 160 B II 58
                                               III 47
                                               IV 28
   Piei bracuri
   (toate tipurile) 1 leu/kg

   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                         I. Piei brute de ovine
                                                                   - lei/buc.-
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Denumirea pieilor şi caracteristicile tehnice Preţuri de
         ───────────────────────────────────────────── achiziţie pentru
      Felul pieilor Câte- Suprafaţa Cali- unităţile
                           goria în dmp tatea socialiste
                                                                şi gospodăriile
                                                                  populaţiei
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           1 2 3 4 5
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Piei de avortoni,
   toate rasele A - I 30
                                                       II 20
   Piei de ovine cu lina, B pînă I 120
   rasele merinos la II 80
   şi spanca 30 III 40
                             C 30-50 I 240
                                                       II 160
                                                       III 80
                             D peste I 360
                                           50 II 240
                                                       III 120
   Piei de ovine cu B pînă I 110
   lina, rasa tigaie la II 70
                                           30 III 35
                             C 30-50 I 220
                                                       II 140
                                                       III 70
                             D peste I 330
                                           50 II 220
                                                       III 110
   Piei de ovine cu, B pînă I 100
   lina, rasa turcana la II 60
                                           30 III 30
                             C 30-50 I 200
                                                       II 120
                                                       III 60
                             D peste I 300
                                           50 II 200
                                                       III 100
   Piei de ovine tunse, C 30-50 I 75
   toate rasele II 50
                                                       III 25
                             D peste I 110
                                          50 II 70
                                                       III 30
   Piei de ovine pînă la 50 - 9
   bracuri peste 50 - 15

   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


            J. Pielicele brute caracul, metis caracul şi turcana brumarie


                                                               - lei/buc. -
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Denumirea pieilor şi caracteristicile tehnice Preţuri de
         ───────────────────────────────────────────── achiziţie pentru
         Felul pieilor Calitatea unităţile
                                                                 socialiste
                                                                şi gospodăriile
                                                                  populaţiei
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Pielicele brute de caracul şi extra 579
   metis caracul, negre I 451
                                             II 322
                                             III 236
                                             IV 172
                                             V 107
                                             VI 58
   Pielicele brute de caracul extra 579
   şi metis caracul, brumarii I 451
                                             II 322
                                             III 236
                                             IV 172
                                             V 88
   Pielicele brute de turcana, I 322
   brumarii II 236
                                             III 172
                                             IV 107
                                             V 41
   Pielicele brac de caracul şi
   metis caracul, negre, brumarii şi
   turcane brumarii - 18,50
   Pielicele brute de rasa turcana, I 65
   negre (hirsii) II 44
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                          K.Piei brute de caprine
                                                                    - lei/buc.-
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Denumirea pieilor şi caracteristicile tehnice Preţuri de
         ───────────────────────────────────────────── achiziţie pentru
      Felul pieilor Câte- Suprafaţa Cali- unităţile
                           goria în dmp tatea socialiste
                                                                şi gospodăriile
                                                                  populaţiei
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           1 2 3 4 5
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Piei de avortoni 1 - I 19
                                                       II 14
   Piei de iezi 2 pînă la I 119
                                          30 II 86
                                                       III 54
   Piei de iezi 3 30-40 I 130
                                                       II 94
                                                       III 59
   Piei de iezi, vatui şi 4 40-50 I 167
   capre II 122
                                                       III 78
   Piei de capre 5 50-70 I 206
                                                       II 150
                                                       III 95
   Piei de capre 6 peste I 259
                                          70 II 176
                                                       III 99
   Piei de tapi 7 peste I 156
                                          50 II 108
                                                       III 59
   Piei de caprine brac pînă la
                                          50 - 14
                                         peste
                                          50 - 26

   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                       L. Piei brute canine
                                                               - lei/buc. -
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Denumirea pieilor şi caracteristicile tehnice Preţuri de
         ───────────────────────────────────────────── achiziţie pentru
      Felul pieilor Câte- Suprafaţa Cali- unităţile
                           goria în dmp tatea socialiste
                                                                şi gospodăriile
                                                                  populaţiei
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Piei de cîini 1 10-15 I 25
                                                       II 15
                                                       III 5
   Piei de cîini 2 15-30 I 35
                                                       II 25
                                                       III 10
   Piei de cîini1 3 peste I 45
                                          30 II 30
                                                       III 15
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                        M. Piei de pisici de casa
                                                                    - lei/buc.-
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Denumirea pieilor şi caracteristicile tehnice Preţuri de
         ───────────────────────────────────────────── achiziţie pentru
         Felul pieilor Calitatea unităţile
                                                                 socialiste
                                                                şi gospodăriile
                                                                  populaţiei
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Piei de pisici de casa cu blana I 15
   de iarna, piei întregi II 10
   Piei de pisici de casa cu blana III 5
   de iarna, piei jumătăţi IV 2
   Piei de pisici de casa cu blana I 10
   de vara, piei întregi II 7
   Piei de pisici de casa cu blana III 4
   de vara, piei jumătăţi IV 2
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                           N.Par de animale
                                                                   - lei/U.M. -
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                     Preţuri de
                                                                 achiziţie pen-
                                                                 tru unităţile
             SORTIMENTUL U.M. socialiste şi
                                                                 gospodăriile
                                                                 populaţiei
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 1 2 3
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Par de porc baltat kg 210
   Par de porc smulsatura
   manuală kg 133
   Par de porc oparitura vara kg 14,70
   Par de porc oparitura iarna kg 14,70
   Par de porc de pe cap şi picioare kg 5
   Par de porc recoltat cu masina kg 94
   Par de cal, coada kg 140
   Par de cal, coama kg 98
   Par de capra, tunsura kg 5
   Par brut din cozi bovine kg 42
   Par brut urechi bovine kg 84
   Par brut frunti bovine kg 28
   Cozi bovine mari buc. 2,10
   Cozi bovine mici buc. 0,85
   Cozi bovine buc. 1,20
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ: Preţurile de achiziţie din prezenta anexa se înţeleg în condiţia de livrare loco producător.


  Anexa 2

                      PREŢURILE DE ACHIZIŢIE LA PIEI BRUTE DE VINAT
                                                                - lei/U.M. -
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Denumirea pieilor şi caracteristicile tehnice Preţuri de
         ───────────────────────────────────────────── achiziţie pentru
         Felul pieilor Cantitatea U.M. unităţile
                                                                 socialiste
                                                                şi gospodăriile
                                                                  populaţiei
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 1 2 3 4
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Piei de iepuri de I buc. 24
   cimp II buc. 17
                                III buc. 8
                                IV buc. 2
   Piei de bursuci I buc. 100
                                II buc. 75
                                III buc. 50
                                IV buc. 25
                                V buc. 13
   Piei de nurci masculi I buc. 600
                                II buc. 400
                                III buc. 300
                                IV buc. 150
                                V buc. 50
   Piei de nurci I buc. 500
   femele II buc. 350
                                III buc. 250
                                IV buc. 100
                                V buc. 25
   Piei de jderi de copac I buc. 800
                                II buc. 600
                                III buc. 400
                                IV buc. 200
                                V buc. 50
   Piei de jderi de piatra I buc. 1200
                                II buc. 900
                                III buc. 600
                                IV buc. 300
                                V buc. 75
   Piei de vidra I buc. 1200
                                II buc. 900
                                III buc. 600
                                IV buc. 300
                                V buc. 75
   Piei de dihori negri I buc. 180
                                II buc. 135
                                III buc. 90
                                IV buc. 45
                                V buc. 15
   Piei de dihori albi I buc. 90
                                II buc. 45
   Piei de veverita I buc. 40
                                II buc. 30
                                III buc. 20
                                IV buc. 10
   Piei de hamsteri I buc. 10
   de mai II buc. 7
                                III buc. 4
                                IV buc. 1
   Piei de hamsteri I buc. 5
   de toamna II buc. 4
                                III buc. 2
                                IV buc. 1
   Piei de bizami I buc. 100
                                II buc. 75
                                III buc. 50
                                IV buc. 25
   Piei de hermine I buc. 27
                                II buc. 14
                                III buc. 7
   Piei de vulpi de I buc. 500
   munte II buc. 375
                                III buc. 250
                                IV buc. 100
                                V buc. 25
   Piei de vulpi de cimp I buc. 350
                                II buc. 225
                                III buc. 150
                                IV buc. 75
                                V buc. 25
   Piei de lupi I buc. 500
                                II buc. 300
                                III buc. 100
   Piei de pisici I buc. 200
   salbaticie II buc. 100
   Piei de risi I buc. 600
                                II buc. 400
                                III buc. 200
                                IV buc. 100
   Piei de cerbi I kg 30
                                II kg 15
                                III kg 7
                                IV kg 3
   Piei de capriori I kg 50
                                II kg 25
                                III kg 12
                                IV kg 8
   Piei capra neagra I kg 50
                                II kg 25
                                III kg 12
                                IV kg 8
   Piei de mistreti I kg 15
                                II kg 10
                                III kg 7
                                IV kg 5
   Piei de urs I buc. 2000
                                II buc. 1000
                                III buc. 500
                                IV buc. 150
   Piei de cîine enot I buc. 300
                                II buc. 225
                                III buc. 175
                                IV buc. 75
                                V buc. 20
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  Preţurile de achiziţie din prezenta anexa se înţeleg în condiţia de livrare loco producător.
  ────────────