HOTĂRÂRE nr. 654 din 28 septembrie 1998
privind stabilirea datei pentru alegerea primarului general al municipiului Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 1 octombrie 1998  În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 164/1998,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se stabileşte data de 25 octombrie 1998 pentru alegerea primarului general al municipiului Bucureşti.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Vlad Rosca
  ---------