DECRET-LEGE nr. 126 din 24 aprilie 1990
privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unita cu Roma (greco-catolica)
EMITENT
 • C.P.U.N.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 aprilie 1990  Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:

  Articolul 1

  Ca urmare a abrogării Decretului nr. 358/1948, prin Decretul-lege nr. 9 din 31 decembrie 1989, Biserica Română Unita cu Roma (greco-catolica) este recunoscută oficial.
  Biserica Română Unita cu Roma (greco-catolica) se organizează şi funcţionează în conformitate cu regimul juridic general al cultelor religioase din România.


  Articolul 2

  Bunurile preluate de către stat prin efectul Decretului nr. 358/1948, aflate în prezent în patrimoniul statului, cu excepţia mosiilor, se restituie, în starea lor actuala, Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolica). În vederea identificarii, inventarierii şi predării acestor bunuri se instituie o comisie formată din reprezentanţi ai statului şi ai Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolica), numiţi prin hotărîre a guvernului.


  Articolul 3

  Situaţia juridică a lacasurilor de cult şi a caselor parohiale care au aparţinut Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolica) şi au fost preluate de Biserica Ortodoxa Română se va stabili de către o comisie mixtă, formată din reprezentanţi clericali ai celor două culte religioase, ţinînd seama de dorinţa credinciosilor din comunitatile care deţin aceste bunuri.


  Articolul 4

  În localităţile în care numărul lacasurilor de cult este insuficient în raport cu numărul credinciosilor, statul va sprijini construirea de noi lacasuri de cult, în care scop va pune la dispoziţia cultelor respective terenul aferent în cazul în care acestea nu dispun de acest teren şi va contribui cu fonduri băneşti la constituirea resurselor financiare necesare.
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
  ION ILIESCU
  -----------------------------