HOTĂRÂRE nr. 24 din 7 octombrie 2019pentru numirea președintelui Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 9 octombrie 2019
  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 alin. (1) lit. s) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,
  având în vedere Hotărârea Consiliului științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului nr. 9 din 30 septembrie 2019,
  Biroul permanent al Senatului hotărăște:

  ARTICOL UNIC

  Se numește domnul Emil Constantinescu în calitate de președinte al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, pentru un mandat de 5 ani.

  Această hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Senatului în ședința din 7 octombrie 2019.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU

  București, 7 octombrie 2019.
  Nr. 24.
  -----