DECRET nr. 1.078 din 10 decembrie 2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.176 din 13 decembrie 2004  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare,
  în semn de apreciere pentru realizarea unor opere artistice reprezentative, pentru contribuţiile aduse la promovarea trecutului istoric şi a civilizaţiei ţării noastre pe plan internaţional,
  Preşedintele României decretează:

  Articolul 1

  Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria A - "Literatura":
  - domnului Burada Mircea Eugen, scriitor, Republica Franceză;
  - domnului Alexandru Niculescu, profesor, Republica Italiană.


  Articolul 2

  Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, Categoria C - "Artele plastice", domnului Glass G. Ingo, sculptor, istoric de artă, Republica Federală Germania.


  Articolul 3

  Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria C - "Artele plastice", domnului Oroian P. Petru Ştefan, artist plastic, Republica Ungaria.


  Articolul 4

  Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria F - "Promovarea culturii", domnului Dumitrescu Romeo, medic pediatru, Canada.


  Articolul 5

  Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, Categoria F - "Promovarea culturii":
  1. domnului Konschitzky J. Walther, profesor, Republica Federală Germania;
  2. domnului Săvoiu Bartolomeu Constantin, Republica Franceză.


  Articolul 6

  Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria F - "Promovarea culturii", domnului Lecca G. George, inginer, Republica Federală Germania.


  Articolul 7

  Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria H - "Cercetarea ştiinţifică", domnului Ordentlich A. Ivan, muzeograf-arheolog, Statul Israel.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Bucureşti, 10 decembrie 2004.
  Nr. 1.078.
  -------