DECRET nr. 787 din 6 noiembrie 2019privind eliberarea din funcție a unui judecător
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 8 noiembrie 2019
  În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.401/2019,
  Președintele României d e c r e t e a z ă:

  ARTICOL UNIC

  Doamna Clara-Magdalena Jilavu, judecător la Tribunalul Buzău, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS

  București, 6 noiembrie 2019.
  Nr. 787.
  -----