DECRET nr. 716 din 7 septembrie 1965
privind organizarea Buletinului Oficial al Republicii Socialiste România
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 10 septembrie 1965
  Articolul 1

  Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România este publicaţia oficială a statului.


  Articolul 2

  Buletinul Oficial al R.S.R. cuprinde trei părţi:


  Partea I - legile M.A.N. însoţite de expunerile de motive;

  - decretele cu putere de lege ale Consiliului de Stat însoţite de expunerile de motive;
  - hotărîrile cu caracter normativ ale Consiliului de Miniştri;
  - actele cu caracter normativ ale ministrilor şi ale conducătorilor celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat.


  Partea a II-a - lucrările Marii Adunări Naţionale a R.S.România.


  Partea a III-a - comunicatele oficiale ale organelor supreme ale puterii şi administraţiei de stat;

  - actele de interes general emise de organele centrale ale organizaţiilor obşteşti, la cererea acestora;
  - publicaţiile privind concursuri, schimbări de nume, pierderi de acte şi orice alte anunţuri a căror publicare este stabilită de lege.

  Articolul 3

  Buletinul Oficial se editează de Consiliul de Stat.


  Articolul 4

  Buletinul Oficial se editează şi în traducere, în limba maghiara.


  Articolul 5

  Apariţia Buletinului Oficial este asigurata de un colegiu redactional, care funcţionează în cadrul aparatului Consiliului de Stat.


  Articolul 6

  Decretul nr. 350/1952, privind publicarea legilor, decretelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Consiliului de Miniştri, publicat în Buletinul Oficial al M.A.N. nr. 1 din 27 septembrie 1952, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului decret, se abroga.
  ------------