ORDIN nr. 1.092/2.083/2020privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 1.092 din 15 septembrie 2020
 • AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI Nr. 2.083 din 11 septembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 15 septembrie 2020
  În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere Avizul Consiliului Concurenței nr. 11.579 din 11.09.2020,
  în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare, și ale art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020,
  ministrul fondurilor europene și președintele Autorității pentru Digitalizarea României emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul fondurilor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  p. Președintele Autorității pentru Digitalizarea României,
  Octavian Oprea


  ANEXĂ

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS
  pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică