LEGE nr. 30 din 17 martie 2016
pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 25 martie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se ratifică Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011.


  Articolul 2

  Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, România formulează următoarele rezerve:
  a) În conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) şi (2) din Convenţie,
  "România îşi rezervă dreptul de a nu aplica sau de a aplica doar în cazuri sau condiţii specifice dispoziţiile formulate în:
  - articolul 30 alineatul (2);
  - articolul 44 alineatele (1) lit. e), (3) şi (4);
  - articolul 55 alineatul (1) cu privire la articolul 35 referitor la infracţiunile minore;
  - articolul 59."
  b) În conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) şi (3) din Convenţie,
  "România îşi rezervă dreptul de a prevedea sancţiuni nepenale, în locul sancţiunilor penale, pentru comportamentele menţionate în articolele 33 şi 34."

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  IOAN CHELARU

  Bucureşti, 17 martie 2016.
  Nr. 30.
  CONVENTIE 11/05/2011