HOTĂRÂRE nr. 1.312 din 25 noiembrie 1996
privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 9 decembrie 1996  În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, persoană juridică română aflată în coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, care funcţionează după modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, prin reorganizarea Institutului de Fizică şi Tehnologia Materialelor, care se desfiinţează.


  Articolul 2

  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti are sediul în municipiul Bucureşti, str. Atomiştilor nr. 1, sectorul 5.


  Articolul 3

  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative de fizica stării condensate, fundamentarea şi elaborarea de tehnologii pentru producerea de materiale, componente şi dispozitive noi, cu proprietăţi fizice speciale, necesare industriilor de vârf din România.


  Articolul 4

  Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti este prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 5

  Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, stabilit pe baza bilanţului la 30 iunie 1996, este de 765.158 mii lei, din care: imobilizări corporale şi necorporale 565.705 mii lei şi active circulante 199.453 mii lei, şi se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară (care a asigurat activitatea funcţională a Institutului de Fizică şi Tehnologia Materialelor).


  Articolul 6

  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 7

  Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti se preia prin transfer de la Institutul de Fizică şi Tehnologia Materialelor şi îşi păstrează salariile avute la data transferului, până la negocierea noului contract colectiv de muncă.


  Articolul 8

  Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii.


  Articolul 9

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU

  NICOLAE VĂCĂROIU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul cercetării şi tehnologiei,

  Doru Dumitru Palade

  Ministru de stat,

  ministrul finanţelor,

  Florin Georgescu

  Bucureşti, 25 noiembrie 1996.
  Nr. 1.312.

  Anexa 1

  INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
  PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREŞTI
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
           ┌───────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────┐
           │ CONSILIUL DE ├──────┤ DIRECTOR ├─────────┤ CONSILIUL │
           │ ADMINISTRAŢIE │ │ GENERAL │ │ ŞTIINŢIFIC │
           └───────────────┘ └─────┬────┘ └────────────┘
                                        │
                                        │
                                        │
        ┌────────────────────┐ │
        │ COMITET DE DIRECŢIE├──────────┤
        └────────────────────┘ │
                                        │
            ┌─────────────────────┐ │
            │ DIRECTOR ŞTIINŢIFIC ├─────┤
            └─────────┬───────────┘ │
                      │ │ ┌──────────────┐
                      │ └────────────────────────┤ CONTABIL-ŞEF │
                      │ └───────┬──────┘
                      │ │
         ┌────────────┴───┬────────────────┬───────────────┐ │
         │ │ │ │ │
  ┌──────┴───────┐ ┌────┴───────┐ ┌─────┴─────┐ ┌──────┴────┐ ┌─────┴─────┐
  │ SECTOR VALO- │ │ SECTOR │ │ SECTOR │ │ SECTOR │ │ SECTOR │
  │ RIFICARE │ │ DEZVOLTARE │ │ CERCETARE │ │ SUPORT │ │ ADMINIS- │
  │ ŞI APLICAŢII │ │ │ │ │ │ CERCETARE │ │ TRATIV │
  └──────────────┘ └────────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘


  Anexa 2

  REGULAMENT 25/11/1996