ORDIN nr. 324/1.379/2017pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului nr. 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii și zone
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 324 din 3 octombrie 2017
 • MINISTERUL MEDIULUI Nr. 1.379 din 3 noiembrie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 13 noiembrie 2017
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8.450 din 15.09.2017 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și Referatul de aprobare nr. 109.273/AC din 1.11.2017 al Direcției biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului,
  în temeiul:– art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 lit. A.g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare, și art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și viceprim-ministrul, ministrul mediului, emit următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului nr. 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii și zone, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 24 februarie 2017, se modifică după cum urmează:– Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dănuț Alexandru Potor,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu


  ANEXĂ

  (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 13/142/2017)
  Valorile stocurilor, TAC-ului și efortului de pescuit
  pentru principalele specii de pești de la Marea Neagră pentru anul 2017


  Specia

  Stoc (t) (sector românesc)

  Captura totală admisibilă* (t)

  Efort de pescuit (nr. de ambarcațiuni)

  Șprot

  49.903

  3.442,5

  Efortul de pescuit nu va depăși valorile înregistrate și raportate în anul 2016.

  Bacaliar

  7.112-4.939

  500 (captură complementară)

  Efortul de pescuit nu va depăși valorile înregistrate și raportate în anul 2016.

  Guvizi

  300-350

  30

  Efortul de pescuit nu va depăși valorile înregistrate și raportate în anul 2016.

  Calcan

  743-999

  43,2

  Efortul de pescuit nu va depăși valorile înregistrate și raportate în anul 2016.

  Rechin

  1.657-235

  maximum 13,2/numai captură accidentală

  Efortul de pescuit nu va depăși valorile înregistrate și raportate în anul 2016.

  Rapană

  17.000-17.500

  10.000

  Efortul de pescuit nu se modifică.
  Notă
  * Cantitățile pe specii includ cantitățile prevăzute pentru respectivele specii în anexa nr. 2 la ordin pentru zona „Marea Neagră“ și zona „Bazinele Mării Negre“.

  -----