ORDIN nr. 3.990 din 6 iunie 2017privind componența nominală a comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017
  În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare faptul că deciziile Consiliului general pot fi contestate, conform legii,
  având în vedere prevederile art. 2 alin. (1), ale art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016, cu modificările ulterioare, și ale art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Comisiile de contestații sunt parte din structura Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.(2) Comisiile de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare se constituie și își desfășoară activitatea potrivit prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016, cu modificările ulterioare.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă componența nominală a comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare pentru mandatul 2016-2020.(2) Componența nominală a comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare.


  Articolul 4

  Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației Naționale, instituțiile de învățământ superior, Academia Română, institutele și centrele de cercetare din subordinea Academiei Române și institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Pavel Năstase

  București, 6 iunie 2017.
  Nr. 3.990.

  ANEXĂ

  Componența nominală a comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

  Nr.
  crt.

  Numele și prenumele

  Instituția

  Matematică și științe ale naturii

  1. Matematică

  1.

  Sasu Bogdan - președinte

  Universitatea de Vest din Timișoara

  2.

  Ene Viviana

  Universitatea "Ovidius" din Constanța

  3.

  Tiba Dan

  Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din București

  4.

  Halanay Andrei

  Universitatea Politehnica din București

  5.

  Marinoschi Gabriela

  Institutul de Statistică Matematică și Matematică
  Aplicată "Gheorghe Mihoc-Caius Iacob" din București

  2. Informatică

  1.

  Pop Sitar Petrica Claudiu
  - președinte

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  2.

  Barbu Tudor

  Academia Română - Filiala Iași

  3.

  Petcu Dana

  Universitatea de Vest din Timișoara

  3. Fizică

  1.

  Duliu Octavian -
  președinte

  Universitatea din București

  2.

  Creangă Dorina-Emilia

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  3.

  Leopold Nicolae

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  4.

  Stoica Sabin

  Centrul Internațional pentru Pregătire Avansată și
  Cercetare în Fizică - Filială a INCDFM București

  5.

  Tosa Valer

  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
  Tehnologii Izotopice și Moleculare INCDTIM din
  Cluj-Napoca

  4. Chimie

  1.

  Pui Aurel - președinte

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  2.

  Bala Camelia

  Universitatea din București

  3.

  Dinica Rodica Mihaela

  Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

  4.

  Hamciuc Corneliu

  Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din
  Iași

  5.

  Rada Simona

  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
  Tehnologii Izotopice și Moleculare INCDTIM din
  Cluj-Napoca

  5. Științele pământului

  1.

  Seghedi Ioan - președinte
   

  Institutul de Geodinamică «Sabba S. Ștefănescu» din
  București

  2.

  Demetrescu Crișan

  Institutul de Geodinamică din București

  3.

  Mîndrescu Marcel

  Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava

  4.

  Ducea Mihai

  Universitatea din Arizona, Universitatea din București

  5.

  Tălângă Cristian

  Universitatea din București

  Științe inginerești

  6. Inginerie civilă și management

  1.

  Popa Horațiu - președinte

  Universitatea Tehnică de Construcții din București

  2.

  Mircea Călin

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  3.

  Isopescu Dorina Nicolina

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  4.

  Catalina Tiberiu

  Universitatea Tehnică de Construcții din București

  5.

  Iordache Vlad

  Universitatea Tehnică de Construcții din București

  7. Ingineria materialelor

  1.

  Ghiban Brândușa -
  președinte

  Universitatea Politehnica din București

  2.

  Minea Alina Adriana

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  3.

  Munteanu Daniel

  Universitatea "Transilvania" din Brașov

  8. Inginerie chimică, inginerie medicală, știința materialelor și nanomateriale

  1.

  Secuianu Catinca -
  președinte

  Universitatea Politehnica din București

  2.

  Măluțan Teodor

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  3.

  Pirvu Cristian

  Universitatea Politehnica din București

  4.

  Rusnac Lucian-Mircea

  Universitatea Politehnica Timișoara

  5.

  Radu Gabriel Lucian

  Universitatea Politehnica din București

  9. Inginerie electrică

  1.

  Ciuprina Florin -
  președinte

  Universitatea Politehnica din București

  2.

  Olaru Radu

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  3.

  Gaiceanu Marian

  Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

  4.

  Nicolae Petre-Marian

  Universitatea din Craiova

  5.

  Popescu Mihaela

  Universitatea din Craiova

  10. Inginerie energetică

  1.

  Lăzăroiu George Cristian
  - președinte

  Universitatea Politehnica din București

  2.

  Costinas Sorina

  Universitatea Politehnica din București

  3.

  Munteanu Florin

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  4.

  Vatau Doru

  Universitatea Politehnica Timișoara

  5.

  Frigura-Iliasa Flaviu
  Mihai

  Universitatea Politehnica Timișoara

  11. Electronică, telecomunicații și nanotehnologie

  1.

  Popa Valentin -
  președinte

  Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava

  2.

  Isar Alexandru

  Universitatea Politehnica Timișoara

  3.

  Paleologu Constantin

  Universitatea Politehnica din București

  12. Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze

  1.

  Badea Ana-Cornelia -
  președinte

  Universitatea Tehnică de Construcții din București

  2.

  Arad Victor

  Universitatea din Petroșani

  3.

  Nan Marin Silviu

  Universitatea din Petroșani

  13. Inginerie aerospațială, autovehicule și transporturi

  1.

  Popa Mihaela - președinte

  Universitatea Politehnica din București

  2.

  Grigorie Teodor Lucian

  Universitatea din Craiova

  3.

  Rugescu Radu

  Universitatea Politehnica din București

  14. Ingineria resurselor vegetale și animale

  1.

  Nour Violeta - președinte

  Universitatea din Craiova

  2.

  Botu Mihai

  Universitatea din Craiova

  3.

  Ilie Leonard

  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
  Veterinară din București

  4.

  Marin Daniela

  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
  Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotești

  5.

  Sand Sava Camelia

  Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  15. Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor

  1.

  Leon Florin - președinte

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  2.

  Dobra Petru

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  3.

  Balas Valentina Emilia

  Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

  16. Inginerie industrială și management

  1.

  Zapciu Miron - președinte

  Universitatea Politehnica din București

  2.

  Cioca Lucian-Ionel

  Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  3.

  Brad Stelian

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  4.

  Moldovan Liviu

  Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș

  5.

  Nedelcu Dumitru

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  17. Inginerie mecanică, mecatronică și robotică

  1.

  Rosca Ioan Calin -
  președinte

  Universitatea "Transilvania" din Brașov

  2.

  Dudescu Mircea Cristian

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  3.

  Gavrus Adinel

  National Institut of Applied Sciences - INSA Rennes

  4.

  Saracin Ion

  Universitatea din Craiova

  5.

  Muntean Sebastian

  Academia Română - Filiala Timișoara

  18. Ingineria mediului

  1.

  Robescu Lăcrămioara
  Diana - președinte

  Universitatea Politehnica din București

  2.

  Bulgariu Laura

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  3.

  Micle Valer

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  Științe biologice și biomedicale

  19. Biologie și biochimie

  1.

  Popa Luis - președinte

  Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa"

  2.

  Leabu Mircea

  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul
  Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș"

  3.

  Chifiriuc Mariana Carmen

  Universitatea din București

  4.

  Krizbai Istvan

  Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad

  5.

  Pistol Gina Cecilia

  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
  Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotești

  20. Medicină

  1.

  Azamfirei Leonard -
  președinte

  Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș

  2.

  Florian Ioan Ștefan

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu"
  din Cluj-Napoca

  3.

  Pieptu Dragoș

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa"
  din Iași

  4.

  Pirici Daniel

  Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

  5.

  Tanase Cristiana

  Universitatea "Titu Maiorescu" din București

  21. Medicină veterinară

  1.

  Drugociu Dan - președinte

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  "Ion Ionescu de la Brad" din Iași

  2.

  Mihaiu Marian

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  din Cluj-Napoca

  3.

  Cristina Romeo-Teodor

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara

  4.

  Daneș Doina

  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
  Veterinară din București

  5.

  Mareș Mihai

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  "Ion Ionescu de la Brad" din Iași

  22. Medicină dentară

  1.

  Dudea Diana - președinte

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu"
  din Cluj-Napoca

  2.

  Șurlin Petra

  Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

  3.

  Stratul Ștefan-Ioan

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din
  Timișoara

  23. Farmacie

  1.

  Cristea Victoria Cecilia
  - președinte

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu"
  din Cluj-Napoca

  2.

  Lupuleasa Dumitru

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din
  București

  3.

  Miron Anca

  Universitatea de Medicina și Farmacie "Grigore T. Popa"
  din Iași

  4.

  Popa Lăcrămioara

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din
  București

  5.

  Vicaș Laura Grațiela

  Universitatea din Oradea

  Științe sociale

  24. Științe juridice

  1.

  Dragoș Dacian -
  președinte

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  2.

  Gîrleșteanu George-Liviu

  Universitatea din Craiova

  3.

  Boroi Gabriel

  Universitatea "Nicolae Titulescu" din București

  25. Sociologie, științe politice și administrative

  1.

  Ivan Loredana -
  președinte

  Școala Națională de Studii Politice și Administrative
  din București

  2.

  Dorondel Ștefan

  Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer" din
  București

  3.

  Păun Nicolae

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  4.

  Popescu Maria

  Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din
  București

  5.

  Țurcanu Florin

  Universitatea din București

  26. Științe militare, informații și ordine publică

  1.

  Cavaropol Dan Victor -
  președinte

  Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București

  2.

  Bârsan Ghiță

  Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu

  3.

  Costea Luiza-Maria

  Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din
  București

  4.

  Chiorcea Ion

  Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din
  București

  5.

  Roceanu Ion

  Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din
  București

  27. Științe economice și administrarea afacerilor

  1.

  Vintilă Georgeta -
  președinte

  Academia de Studii Economice din București

  2.

  Dumitru Mădălina

  Academia de Studii Economice din București

  3.

  Buchmann Robert Andrei

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  4.

  Meghișan Georgeta-
  Mădălina

  Universitatea din Craiova

  5.

  Orzan Gheorghe

  Academia de Studii Economice din București

  28. Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport

  1.

  Gavreliuc Alin -
  președinte

  Universitatea de Vest din Timișoara

  2.

  Stănescu Monica Iulia

  Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din
  București

  3.

  Albulescu Ion

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  4.

  Dincă Margareta

  Universitatea "Titu Maiorescu" din București

  5.

  Dobrean Anca

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  Științe umaniste și arte

  29. Filologie

  1.

  Diaconu Mircea -
  președinte

  Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava

  2.

  Alexandrescu Vlad

  Universitatea din București

  3.

  Munteanu Eugen

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  4.

  Boldea Iulian

  Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș

  5.

  Glodeanu Gheorghe

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  30. Filosofie

  1.

  Cernica Viorel -
  președinte

  Universitatea din București

  2.

  Cozma Carmen

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  3.

  Brinzei Monica

  CNRS - Institut de Recherche et d'Histoire des Textes,
  Paris

  4.

  Vizureanu Viorel

  Institutul de Filosofie și Psihologie "Constantin
  Rădulescu Motru" din București

  5.

  Dumitrescu Marius

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  31. Istorie și studii culturale

  1.

  Nistor Gheorghe Vlad -
  președinte

  Universitatea din București

  2.

  Nicoară Toader

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  3.

  Rotar Marius

  Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

  32. Teologie

  1.

  Ocoleanu Picu -
  președinte

  Universitatea din Craiova

  2.

  Dumitrașcu Nicu

  Universitatea din Oradea

  3.

  Buzogany Desideriu

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  33. Arhitectură și urbanism

  1.

  Zahariade Ana Maria -
  președinte

  Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din
  București

  2.

  Lascu Nicolae

  Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din
  București

  3.

  Fezi Bogdan

  Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din
  București

  4.

  Sandu Alexandru

  Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din
  București

  5.

  Moldovan Horia Radu

  Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din
  București

  34. Arte vizuale

  1.

  Lucaciu Adriana -
  președinte

  Universitatea de Vest din Timișoara

  2.

  Sanc Preda Marilena

  Universitatea Națională de Arte din București

  3.

  Sava Valentin

  Universitatea Națională de Arte "George Enescu" din Iași

  35. Artele spectacolului

  1.

  Coca Gabriela -
  președinte

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  2.

  Pop-Curșeu Ioan

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  3.

  Vasiliu Dan

  Universitatea Națională de Artă Teatrală și
  Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din București

  (la 14-09-2018, Numărul curent 1, Punctul 5 din Anexă a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 5.049 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018 )

  ----