ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 185 din 18 noiembrie 1999
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 19 noiembrie 1999  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (3) al articolului 21 va avea următorul cuprins:
  "(3) Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizari prin concedieri colective în cazul societăţilor care se divizeaza curge de la data adoptării hotărârii adunării generale a acţionarilor privind divizarea."
  2. Articolul 21 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
  "(4) În situaţia fuziunii termenul de 60 de zile curge de la data adoptării, de către ultima dintre adunările generale ale acţionarilor din societăţile care fuzionează, a hotărârii privind fuziunea."
  3. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
  "Art. 34. - Sumele de bani reprezentând plati compensatorii se pot plati şi într-o singura transa, dacă beneficiarul prezintă o propunere de afaceri pentru dezvoltarea sau asocierea în vederea dezvoltării unei societăţi comerciale, indiferent de modul de asociere a beneficiarului, desfăşurarea unei activităţi comerciale pe cont propriu, achiziţionarea sau asocierea în vederea achiziţionării de inventar agricol."
  4. Articolul 42 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
  "(3) Pentru compensaţiile acordate în condiţiile alin. (2) angajatorii nu datorează contribuţia de 5% la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj."


  Articolul 2

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga prevederile art. 30 şi 31 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 624/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 6 august 1999.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii
  şi protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  -----------