ORDIN nr. 340 din 4 mai 2001 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
(actualizat până la data de 26 august 2005*)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • ------------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 mai 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 26 august 2005, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 364 din 14 mai 2001; ORDINUL nr. 518 din 6 august 2001; ORDINUL nr. 718 din 11 decembrie 2001; HOTĂRÂREA nr. 1.037 din 18 octombrie 2001; HOTĂRÂREA nr. 1.105 din 10 octombrie 2002; ORDINUL nr. 516 din 29 noiembrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.515 din 18 decembrie 2003; ORDINUL nr. 7 din 5 ianuarie 2004; ORDINUL nr. 134 din 25 martie 2004; HOTĂRÂREA nr. 2.346 din 14 decembrie 2004; ORDINUL nr. 46 din 7 februarie 2005; ORDINUL nr. 595 din 12 august 2005.
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  având în vedere:
  - Hotărârea Guvernului nr. 4/2001*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările ulterioare;
  - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului nr. 258/2001**) privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale,
  emite următorul ordin:
  -----------------
  *) Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 737 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 7 iulie 2003. HOTĂRÂREA nr. 737 din 3 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 412 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 20 mai 2005.
  **) Hotărârea Guvernului nr. 258/2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 771 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 8 iulie 2003. HOTĂRÂREA nr. 771 din 3 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 13 din 8 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2004.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se va aplica de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, casele teritoriale şi locale de pensii, precum şi de către persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii care decurg din lege.


  Articolul 3

  Prezentele norme vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii şi
  solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu

  NORMA 04/05/2001