ORDONANŢĂ nr. 14 din 27 ianuarie 2005
privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 28 ianuarie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  (1) Valoarea de referinţă sectorială în vigoare în luna decembrie 2004, prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, se majorează cu 8% începând cu 1 octombrie 2005, faţă de nivelul din 31 decembrie 2004.
  (2) În perioada ianuarie-septembrie 2005, valoarea de referinţă sectorială în vigoare în luna decembrie 2004 se majorează cu 45% din creşterea rezultată ca diferenţă între valoarea de referinţă sectorială de la 1 octombrie 2005, stabilită potrivit alin. (1), şi valoarea de referinţă sectorială de la 31 decembrie 2004.
  (3) Salariile de bază calculate pentru prima etapă şi a doua etapă, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 lei în favoarea salariaţilor.
  (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi personalului încadrat pe funcţii şi grade diplomatice din administraţia centrală a Ministerului Economiei şi Comerţului.


  Articolul 2

  (1) Personalul salarizat în conformitate cu Legea nr. 495/2004, care lucrează în centrala Ministerului Afacerilor Externe şi este încadrat sau care va fi încadrat ca debutant şi în primii doi ani de activitate, beneficiază de o majorare de până la 10% a valorii de referinţă sectoriale, calculată potrivit art. 1.
  (2) Stabilirea concretă a procentului de majorare, pe categorii de personal, se va face de ordonatorul principal de credite.


  Articolul 3

  Cheltuielile rezultate ca urmare a aplicării prezentei ordonanţe se asigură din creditele bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005.


  Articolul 4

  Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu luna ianuarie 2005.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 27 ianuarie 2005.
  Nr. 14.
  ----